Camunda là một nền tảng công nghệ tự động hóa quy trình hoàn chỉnh với các công cụ thực thi mạnh mẽ cho sơ đồ BPMN được ghép nối với các ứng dụng thiết yếu để lập mô hình, vận hành và phân tích.

Với Camunda, doanh nghiệp có thể thiết kế, tự động hóa, quản lý và cải thiện hầu như không giới hạn các quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối.

Các dịch vụ tài chính

Với giải pháp Camunda, các tổ chức dịch vụ tài chính đạt được sự chuyển đổi kỹ thuật số thực sự, cải thiện trải nghiệm và các quy trình hiện có.

Camunda đẩy nhanh nỗ lực điều phối quy trình để đạt được những lợi ích tổng hợp.

Bảo hiểm

Giải pháp thêm tài nguyên cho tự động hóa ngành bảo hiểm, cho phép cộng tác để có kết quả kinh doanh tốt hơn.

Camunda thay đổi hoàn toàn cách làm việc, duy trì tính cạnh tranh, nâng cao hiệu quả và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Viễn thông

Camunda giúp doanh nghiệp thiết kế, tự động hóa, quản lý và cải tiến không giới hạn các quy trình kinh doanh toàn diện. 

Kiến trúc mở phù hợp với kế hoạch tăng trưởng bởi tốc độ, quy mô, tính bảo mật và khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Khu vực công

Camunda tận dụng hoặc thay thế các hệ thống hiện có, giúp hợp lý hóa và tự động hóa các hoạt động cốt lõi.

Giải pháp có khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với hầu hết các kiến trúc và khung kỹ thuật hiện nay, cho phép theo dõi quy trình và phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Truyền thông và giải trí

Camunda cung cấp quyền truy cập liền mạch vào các sản phẩm và dịch vụ trên quy mô lớn, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng và hài lòng của khách hàng.

Sử dụng Camunda để thiết kế, tự động hóa, quản lý và tối ưu không giới hạn các hoạt động kinh doanh của ngành nghề.

Công nghệ

Giải pháp Camunda tự động hóa toàn diện và điều phối các quy trình bắt nguồn từ các nền tảng và nhóm công nghệ.

Camunda không yêu cầu chi phí xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng. Giải pháp mở ra khả năng kết nối, sự tích hợp trực quan nhiều công cụ hỗ trợ công nghệ khác nhau.

Nhờ kiến ​​trúc mở và cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn, thân thiện với nhà phát triển, việc chọn Camunda giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số thực sự và khuyến khích sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các nhóm CNTT và tổ chức rộng lớn hơn.

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ triển khai giải pháp Camunda

Với Camunda, doanh nghiệp có thể thiết kế, tự động hóa, quản lý và cải thiện hầu như không giới hạn các quy trình kinh doanh từ đầu đến cuối.

Gửi thông tin yêu cầu tới

Bzisoft