Đổi mới sáng tạo được coi là chiến lược nòng cốt để doanh nghiệp có được lợi thế. Công nghệ thông tin (CNTT) chiếm vị trí quan trọng do có khả năng cung cấp phương tiện để liên kết các quy trình vận hành doanh nghiệp lại với nhau, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh đầy biến động hiện nay.

Chiến lược CNTT là gì?

Chiến lược CNTT là kế hoạch tổng thể bao gồm các mục tiêu, các nguyên tắc định hướng cho các giải pháp chiến lược liên quan tới việc sử dụng CNTT trong một tổ chức đơn vị, doanh nghiệp.

Các giải pháp chiến lược CNTT thực hiện tầm nhìn của tổ chức, phục vụ cho việc tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ, cải cách thể chế và chuyển đổi hạ tầng…

Chiến lược CNTT được xây dựng đồng bộ với chiến lược phát triển của tổ chức, tầm nhìn của lãnh đạo và dựa trên đánh giá hiện trạng thực tế.

Dịch vụ tư vấn chiến lược CNTT của Bzisoft

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bzisoft cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng mọi tổ chức trong việc đánh giá thực trạng hệ thống, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp chiến lược CNTT phù hợp cho doanh nghiệp.

Bước

1

Đánh giá thực trạng hệ thống CNTT của doanh nghiệp 

Các chuyên gia của Bzisoft sẽ đánh giá thực trạng hệ thống CNTT hiện tại của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống bao gồm:

  • Phần mềm ứng dụng
  • Hạ tầng CNTT
  • An ninh, an toàn
  • Nhân lực
  • Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT
  • Chiến lược phát triển sản xuất/kinh doanh của Doanh nghiệp trong giai đoạn tới
Bước

2

Đề xuất chiến lược CNTT cho doanh nghiệp

Sau khi đánh giá được thực trạng hệ thống CNTT của doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bzisoft sẽ đưa ra những đề xuất, tư vấn phù hợp cho doanh nghiệp trong việc:

  • Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT trong tác nghiệp, quản lý.
  • Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng, hạ tầng.
  • Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp, hạ tầng.
  • Xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống CNTT theo từng giai đoạn, trung hạn, dài hạn.

Bzisoft cùng doanh nghiệp phát triển các chiến lược thực tế nhằm tận dụng tốt nhất các cơ hội và lợi ích có được từ xu hướng toàn cầu hóa, sự phát triển của công nghệ và những phức tạp trong kinh doanh ngày nay để đưa ra lựa chọn cho định hướng tầm nhìn, chiến lược phát triển và sự vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ tư vấn chiến lược CNTT

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bzisoft cam kết hỗ trợ và đồng hành cùng mọi tổ chức trong việc đánh giá thực trạng hệ thống, từ đó đề xuất những định hướng, giải pháp chiến lược CNTT phù hợp cho doanh nghiệp.

Gửi thông tin yêu cầu tới

Bzisoft