Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số toàn diện dành cho tất cả các doanh nghiệp

Chuyển đổi số là quá trình doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Quá trình chuyển đổi số hoàn tất sẽ thay đổi toàn diện cách thức mà doanh nghiệp hoạt động, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa năng suất làm việc, mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

  • Tư vấn chiến lược và giải pháp triển khai phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Liên kết và vận hành quy trình làm việc một cách tự động.
  • Lên kế hoạch và kiểm soát công việc khoa học đảm bảo hiệu quả tối ưu.
  • Cập nhật báo cáo 24/7 giúp bám sát mục tiêu và ra quyết định nhanh chóng.

Là công ty tư vấn chuyển đổi số chuyên nghiệp, toàn diện cho nhiều khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam, Bzisoft cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số thành công và thúc đẩy sự phát triển số hóa toàn diện trong cả ngành và cộng đồng.

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của Bzisoft

Tư vấn chiến lược CNTT

Tư vấn chiến lược CNTT là quá trình tư vấn xác định chiến lược ứng dụng CNTT cho tổ chức/doanh nghiệp, phù hợp hiện trạng và chiến lược phát triển của tổ chức/doanh nghiệp trong tương lai.

Bzisoft cung cấp trọn gói các nhu cầu xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp. Các chuyên gia Bzisoft sẽ đánh giá hiện trạng hệ thống thông tin của khách hàng, giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu cho hệ thống, từ đó đưa ra các đề xuất, chiến lược, phương án tổng thể xây dựng hệ thống thông tin tối ưu.

Tư vấn giải pháp chuyển đổi số

Bzisoft cung cấp tới doanh nghiệp dịch vụ tư vấn giải pháp chuyển đổi số thiết thực gắn với thực tế nhu cầu của tổ chức, khai thác hiệu quả các thế mạnh sẵn có để xây dựng một lộ trình triển khai số hóa doanh nghiệp toàn diện và rõ ràng.

Bzisoft hoạch định chiến lược chuyển đổi số, lập kế hoạch có đột phá và khả thi theo từng giai đoạn, xác định các vấn đề ưu tiên, tập trung khởi động các dự án ngắn hạn có tình khả thi cao và mở rộng quy mô triển khai và ứng dựng trong toàn bộ hệ thống kinh doanh.

 

Bzisoft sở hữu những chuyên gia tư vấn cấp cao, có chuyên môn sâu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực CNTT, tư vấn giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện bằng phương thức số hoá mọi hoạt động vận hành của doanh nghiệp.

Các chuyên gia của Bzisoft sẽ giúp khách hàng xác định chi tiết yêu cầu và mục tiêu cụ thể của tựng dịch vụ, từ đó đưa ra chiến lược CNTT và giải pháp chuyển đổi số tối ưu nhất cho khách hàng trên cơ sở cân bằng các nguồn lực của doanh nghiệp cùng với tiến độ phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, mà chuyển đổi số còn đem lại giá trị to lớn cho cả các doanh nghiệp SME thuộc đa dạng ngành nghề, lĩnh vực. Trong kỷ nguyên số, để tồn tại và tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường, chuyển đổi số, số hoá doanh nghiệp là một nhiệm vụ bắt buộc mà tất cả các doanh nghiệp cần thực hiện tốt.

Liên hệ Bzisoft ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể và triển khai các giải pháp chuyển đổi số phù hợp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn

Dịch vụ chuyển đổi số

 

  • Tư vấn chiến lược và giải pháp triển khai phù hợp với hiện trạng và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
  • Liên kết và vận hành quy trình làm việc một cách tự động.
  • Lên kế hoạch và kiểm soát công việc khoa học đảm bảo hiệu quả tối ưu.
  • Cập nhật báo cáo 24/7 giúp bám sát mục tiêu và ra quyết định nhanh chóng.

Gửi thông tin yêu cầu tới

Bzisoft