5 gợi ý giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng năm 2023

Cân bằng công việc – đời sống cho nhân viên, chuyển đổi số, tăng “bắt trend” là gợi ý của chuyên gia với doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là trụ cột quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu – chiếm 90% lượng doanh nghiệp và